Monthly Archives: September 2013

Advertisements

Link | Posted on by | Leave a comment

A traditional Korean town

Image | Posted on by | Leave a comment

My opinie ten opsigte van swak joernalistiek in Suid-Afrika

Ek het die artikel, https://www.facebook.com/groups/ateisafrikaans/170938899760175/?comment_id=170939006426831&offset=0&total_comments=2 , gelees. Eerstens, is die artikel in swak akademies Afrikaans geskryf en tweedens is die gedagtes wat sy opper is nie behoorlik geformuleer nie en derdens ook nie in en met konteks verduidelik nie.   … Continue reading

Posted in Opinie | Tagged , , | Leave a comment

In my opinie gebruik ons die verkeerde Boek om God te aanbid.

In my opinie gebruik ons die verkeerde Boek om God te aanbid.   ‘n Argument word gedryf deur ‘n volgende aanname op ‘n feit te bou. ‘n Opinie word gebou op ‘n aanname van feite wat geglo moet word. Enige … Continue reading

Posted in Opinie | Tagged , | Leave a comment

  Author Toni Morrison slams Ohio state school board for trying to ban her book (via Raw Story ) Nobel prize-winning author Toni Morrison has come out swinging against the Ohio State Board of Education’s attempt to ban her novel … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged | Leave a comment