In my opinie gebruik ons die verkeerde Boek om God te aanbid.

In my opinie gebruik ons die verkeerde Boek om God te aanbid.

 

‘n Argument word gedryf deur ‘n volgende aanname op ‘n feit te bou. ‘n Opinie word gebou op ‘n aanname van feite wat geglo moet word. Enige argument ten opsigte van die Bybel geskoei op rotsvaste feite veronderstel dus dat alles in die Bybel letterlik gelees moet word, as dit op ‘n ander wyse gelees moet word, soos selfs deur dr Izak Burger gepropageer, is die Bybelse feite nie ‘n argument nie, maar eerder ‘n soort opinie, en ons noem hierdie opinie geloof.

 

Geskiedskrywing in die antieke tye het in baie gevalle berus op die skepping van ‘n karakter en dan die vertelling van ‘n verhaal om deur middel van die karakter of karakters ‘n spesifieke boodskap oor te dra, gewoonlik ‘n morele boodskap. So skep die antieke geskiedskrywer, vermoedelik vanuit wat vandag die gebied is waar Israel gevestig is, die verhaal van Moses – ‘n parallelle karakter geskep deur die karakter Moses saam te stel uit die lewensverhale van ander mitiese figure uit ander dele van die wêreld. So kan die meeste karakters in die Bybel, vanaf Adam en Eva as sulke karakters uit gemaak word. Dawid was waarskynlik net ‘n bende leier, Salomo was maar net nog ‘n koning en glad nie so ryk of wys nie. Die Israeliete het uit ballingskap gekom toe die verhale geskryf is – nie afgespeel het nie – en wou met die glorieryke geskiedenis van hulle oorwinnaars kompeteer.

 

Verder kan ‘n argument geformuleer word dat die Bybel, soos Windows Operating Systems, net ‘n ander weergawe is van die oorspronklike sagteware, in die geval is die sagteware die Paganis-geloof – geloof in die son-god Ra. Die Bybel is dus beskou vanuit die oogpunt net die Paganis-geloof volgens weergawe 8.12. Ondersoek self die parallelle. Die rolprent Zeitgeist kan as begin punt gebruik word, hoewel met voorbehoud.

 

Verskeie professors in “gods-geleerdheid”, predikante en ander gelowiges het tot die besef gekom dat bogenoemde die werklike prentjie weerspieël, nadat hulle van verskeie feite te wete gekom het onder andere dat die Bybel dus net nog ‘n boek is wat uit fabels, mites, legendes, sprokies, en sommer uit-en-uit “scary” stories bestaan om te lig-gelowiges te manipuleer. Lees Christopher Hitchens se werke God is not Great, asook Portable Atheist.

 

Geloof word ook deur die elite gebruik om die ondergeskiktes te manipuleer. Die huidige Bybel is ook die produk van politieke manipulasie deur Keiser Konstantyn en die Geloofsbelydenis van Nicosia is die produk.

 

Gevestigde belange naamlik jare se studies, geen kans om ‘n ander beroep te beoefen, die lekker lewe van die pastorie en ander belange, veral die miljarde rande en dollars wat die kerke en gelowiges maak uit “geloof”, maak dit onmoontlik vir selfs die Nuwe Hervormers om te erken dat die Bybel net nog ‘n Dan Brown boek is met Rooikappie-stories, fabels, legendes, mites en ander manipulerend stories. As diegene met gevestigde belange dit erken, hoeveel werklose predikante en gepaardgaande ellende, en leë kerkgeboue gaan daar nie wees nie? Wat van die skok op die gelowiges se psige dat nie net slawerny, en apartheid op valse geloof aannames gegrond is nie, maar hulle hele geloof sisteem? Wat gaan die wêreld met die geld en rykdom maak wat op valse prediking verkry is? Rykdom wat armoede kan uitwis en belasting wat regerings skatryk gaan laat.

 

In terme van die Christelike geloof stel die karakter Owen Meany in die boek, A Prayer for Owen Meany skryf John Irving dit so: ““Anyone can be sentimental about the Nativity; any fool can feel like a Christian at Chrismas.  But Easter is the main event; if you don’t believe in the resurrection, you’re not a believer.”

 

Abel Pienaar en andere glo skynbaar nie meer in die letterlike opstanding nie. Hulle buit in my opinie steeds lig gelowiges uit sodat hulle ‘n bestaan kan maak. Vir my is die praktyk meer vals en skandalig as die van predikante, priesters en pastore asook ander predikers.

 

Die vraag wat beantwoord moet word is: kan ‘n mens nog steeds in die Bybel glo as jy die skeppingsverhaal verwerp omdat die evolusie teorie ‘n beter verklaring bied, net so as jy die verhaal van Noag as ‘n fabel of kinder storie af maak? Of as jy Moses se bestaan op aarde betwyfel omdat buite bronne nie sy bestaan bevestig nie, wat dus ook die tien gebooie as net nog ‘n stel morele waardes af maak. Sodom is net ‘n storie met ‘n gewaande morele grondslag. Die kruks dink ek is dus as jy die opstanding verwerp, is jy nie ‘n gelowige nie, aangesien die leerstelling immers die kern van die Christelike boodskap is. Moderne geskiedskrywing tegnieke bewys dat die Bybel net nog ‘n boek is wat geskryf is deur mense vir mense. Lees die boek, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth geskryf deur Aslan Reza, dan besef ‘n mense dat selfs die Nuwe Testament ‘n storie is wat deur mense geskep is, en die opstanding net ‘n storie is om die verhaal te maak werk.

 

My gevolgtrekking is dat enige argument dus rondom die Bybel of moet wees dat jy net glo soos ‘n kind, en dit as opinie verdedig en nie op grond van feite nie. Die Bybel is dus jou “waarheid” en in jou opinie dus onfeilbaar. Wat dus enige argument sinneloos maak.

 

Die tweede punt is dat as jy dus feitlik argumenteer, is die Bybel net nog ‘n boek geskryf deur mense vir mense, en moet dit gelees word soos net nog ‘n Dan Brown boek vir die ontspanningswaarde of a ‘n tipe Shakespeariaanse literêre bron.

 

In beide gevalle is dit soos om te redeneer dat daar lewe op die maan is omdat die maan van kaas gemaak is, want waar daar kaas is, is daar koeie, waar koeie is; katte en waar katte is; mense, en daarom is daar lewe op die maan.

 

In die geval waar jy glo dit is die “ware” onfeilbare woord van God, dan is die maan-storie jou “waarheid” en gaan niemand jou met feite anders oortuig nie. As dit jou Dan Brown storie is gaan jy dit of as wonderlike fiksie afmaak en die skrywer kritiseer dat hy nie altyd sy storie sinvol kon vertel nie, en plek-plek die kern van die storie verloor het, hom weerspreek het op belangrike punte en dat dit ‘n dik boek is maar swak geskryf.

 

Dus is my punt dat enige argument gegrond op die Bybel, Koran, Tora en ander boeke ‘n mors van asem en tyd is tensy jy ‘n gelowige is in die sin van die karakter van Owen Meany, en hoort daardie debat in jou kerk en nie in die openbare terrein nie, behalwe dat soos met sigarette daar ‘n plakkaat op kerke en die Bybel geplaas moet word dat dit nie goed is vir jou gesondheid nie.

 

Vir my is die hele argument wat ek hier uitmaak van persoonlike belang, omdat dit die hele argument rondom onder andere, die gruwel sonde van homoseksualiteit totaal irrelevant maak vir enige persoon buite die “geloof”, en dat die sonde argument nie op enige persoon buite die “geloof” afgedwing kan word nie, en uit ‘n radikale oogpunt die doodsonde argument selfs as haat-spraak binne kerklike opset geklassifiseer moet hier. Die rede vir die drastiese stap is omdat meeste gelowiges nie tussen geloof en feit kan onderskei nie, en diskriminerend asook kwetsend handel in terme van hulle geloof of in die woorde van Dr Van Zyl Slabbert, hulle “waarheid”; wat nie my en verskeie denkende mense se waarheid is nie, omdat die fondament waarop die Bybel se argument berus op ‘n valse aanname gebou word en met ander valse argumente en stories van die hel en duiwel wat vrees skep verder gevoer word.

 

Hoe kan mense ander veroordeel en skade aanrig op grond van ‘n storieboek. Moet alle wolwe nou dood gemaak word as gevolg van Rooikappie se verhaal? Kan homoseksuele persone dood gemaak word, of hulle lewens versuur word en hulle veroordeel word op grond van ‘n storieboek, en dit nogal een wat baie swak geskryf is?

 

Net soos die rolprent Jaws die lewensruimte van haaie vergiftig het met ‘n fiktiewe storie, net so het godsdiens die lewensruimte van die homoseksuele persoon vergiftig. Godsdiens in al sy vorme het die dood van miljoene veroorsaak. As daar ‘n God is glo ek nie hy kan georganiseerde godsdiens of dit nou Inkas en hulle geloof was, Christene, die Islam of Judaisme vergewe nie vir die ongeregtighede wat hulle in Sy naam pleeg; hierdie gelowe is net so skuldig aan menseslagting as Gengkis Khan, Adolf Hitler en Josef Stalin.

Ek is van mening dat die kerk, gelowiges en andere se optrede teen homoseksuele persone as ‘n misdaad teen die mensdom verklaar moet word. Die situasie is erger as die Joodse holocaust, omdat selfs die Jode ontken dat homoseksuele persone tydens die holocaust deur Nazi Duitsland vermoor is. Sigeuners se dood word wel geëer, nadat ek lank gelede hierdie feite onder die aandag van die Internasionale Raad van Joodse Rabbis gebring het. Dit is hierdie volstruis politiek wat lewens kos, en mense tot tweedeklas burgers reduseer en Rusland, Saoedi-Arabië, Iran, Irak , Afganistan en ander lande se menseregte skendings teen homoseksuele persone kondoneer.

 

Erken die valsheid waarop die veroordeling van onder andere gay persone gebou word, en help om die wêreld ‘n beter plek vir almal te maak deur die sinnelose geloof te beëindig en te vervang met ‘n universele waarheid wat selfs die Bybel erken naamlik om jou naaste lief te hê soos jou self, en nie te veroordeel nie – en dus God te speel.

 

Dit is my opinie en gevolgtrekking, dus geloof, dat ons die verkeerde boek gebruik om God te aanbid.

 

Advertisements

About pieterhcreyneke

aktivis
This entry was posted in Opinie and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s